• تائیدیه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بعنوان تولید کننده انحصاری محصول نانو پوشش بهبود دهنده انتقال حرارت در ریبویلرها
  • گواهی نانو مقیاس محصول نانو سیال پوششی افزایش دهنده نرخ انتقال حرارت
  • تائیدیه پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی در بکارگیری نانوپوشش افزایش دهنده نرخ انتقال حرارت در ریبویلر واحد تثبیت میعانات گازی فاز 10
  • گواهی حسن انجام کار در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برای ریبویلر برج تثبیت میعانات گازی
  • تاییدیه سازمان ملی استاندارد برای محصول نانو کولانت
  • تاییدیه شرکت پتروشیمی جم در رابطه با عملکرد نانوسیال پوششی در واحد تولید بخار رقیق کننده