نانو سیال پوششی افزایش‎دهنده راندمان انتقال حرارت، نسل جدیدی از فناوری است که به دلیل افزایش ضریب انتقال حرارت در سیستم‌های تبدیل انرژی منجر به افزایش راندمان انتقال حرارت می‌گردد و نقش بسزایی در افزایش راندمان تولید محصول نهایی و کاهش مصرف انرژی ایجاد می‌نماید

افزایش شدت توربولانس در مقیاس مولکولی

افزایش هدایت حرارت جابجایی

افزایش سطح موثر انتقال حرارت

افزایش هدایت حرارتی لایه‌های رسوب

کاهش زمان دوره ای تشکیل رسوب

کاهش ضخامت لایه مرزی

جلوگیری از تشکیل رسوب های سخت بر روی سطح داخلی و خارجی تیوب های مبدل