استفاده از نانوپوشش در ریبویلر واحد تثبیت میعانات فاز دهم پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی

پروژه بهبود راندمان انتقال حرارت ریبویلر واحد تثبیت میعانات فاز دهم پالایشگاه پنجم مجتمع گازی پارس جنوبی توسط شرکت نانوساو اجرا شده است. در ادامه به تحلیل فنی- اقتصادی بکارگیری نانوپوشش در واحد مذکور پرداخته می شود.

شکل زیر میزان محصول تولید شده واحد تثبیت میعانات در فاز دهم (با بکارگیری نانوپوشش) را با واحد مشابه در فاز نهم (بدون استفاده از نانوپوشش) نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که در بازه زمانی 17 اکتبر الی 26 دسامبر 2017، میزان تولید محصول فاز دهم به طور متوسط حدود 22 درصد نسبت به فاز نهم افزایش یافته است. به دلیل افزایش سطح تبادل حرارت میزان ظرفیت تولید نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است. ریبویلر فاز نهم بطور متوسط از 65 درصد ظرفیت نامی خود استفاده کرده است. این در حالی است که این میزان برای ریبویلر فاز دهم به 80 درصد ارتقا یافته است.

شکل زیر میزان مصرف بخار فشار بالا به منظور تامین دمای عملیاتی محصول پایین برج تثبیت کننده در فازهای نهم و دهم را با یکدیگر مقایسه می کند. به دلیل بهبود تبادل حرارتی در ریبویلر فاز دهم با استفاده از نانوپوشش، میزان مصرف بخار فشار بالا نسبت به فاز نهم حدود 6% معادل 1303 تن کاهش یافته است. این میزان معادل صرفه جویی 138000 مترمکعب گاز طبیعی و کاهش انتشار 304 تن دی اکسید کربن به محیط می باشد.

 

 

 

شکل زیر کیفیت محصول فاز نهم و دهم را مقایسه می کند. نتایج نشان می دهد که علاوه بر افزایش میزان تولید و کاهش مصرف سوخت، کیفیت محصول فاز دهم با استفاده از نانوپوشش نسبت به فاز نهم بهبود یافته است. سطح فراریت محصول فاز دهم با اندازه گیری فشار بخار محصول (Reid Vapor Pressure) کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود کیفیت آن می باشد.

شایان ذکر است که رسوب ایجاد شده در فاز دهم نسبت به فاز نهم چسبندگی کمتری داشته و بسیار راحت تر قابل پاکسازی بوده است.

 

 

جدول زیر بطور خلاصه تحلیل مهندسی ارزش فاز 10 نسبت به فاز 9 از تاریخ 17 اکتبر تا 26 دسامبر 2017 را ارائه می دهد.


 

* براساس اطلاعات گزارش شده از 17 اکتبر لغایت 26 دسامبر 2017

  • میزان راندمان دیگ مولد بخار حدود 65-85% می باشد که در این تحلیل 75% در نظر گرفته شده است.
  • قیمت میعانات گازی C5+ عموما معادل نفت خام در نظر گرفته می شود که در این تحلیل 60 دلار به ازای هر بشکه فرض شده است.
  • قیمت گاز طبیعی معادل 10000 ریال بر مترمکعب در نظر گرفته شده است.