شیرین‌سازی آب به مجموعه‌ای از فرآیندها به‌منظور تأمین آب خالص از آب دریا، برای مصارف گوناگون گفته می‌شود. فرآیند MED معمولاً در تقطیر صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه آب‌شیرین‌کن بر پایه سیستم نمک‌زدایی تقطیری به روش چندمرحله‌ای و گاهی به همراه چرخش بخار است. هر واحد آب‌شیرین‌کن از چندین افکت و یک کندانسور تشکیل‌شده است که افکت‌ها مبدل‌های پوسته- لوله‌ای با آرایش افقی هستند.

ایجاد رسوب یا فولینگ در سطوح تبادل حرارتی افکت‌های مبدل که در تماس با آب دریا قرار دارند در وهله اول، منجر به کاهش بازدهی انتقال حرارت مبدل و عملکرد خارج از نقطه بهینه فرآیندی آن می‌شود و همچنین زمان سرویس‌دهی مبدل را کاهش داده و نیاز به پاک‌سازی و تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط فرآیندی و مشخصات افکت‌های مبدل، گرید مناسب نانو سیال پوششی توسط شرکت نانوساو برای اولین بار به‌منظور بهبود عملکرد افکت اول پکیج آب‌شیرین‌کن پالایشگاه پنجم توسعه داده‌شده است.