کاهش مصرف سوخت های فسیلی در بویلرها و سیستم های تاسیساتی با استفاده از نانو سیال در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

اطلاعات جداول زیر نشان می‌دهد با استفاده از نانوسیال، مدت زمان کارکرد مشعل بویلر کاهش یافته است که بیانگر کاهش میزان مصرف سوخت می باشد.

 

اطلاعات ثبت شده قبل از بکارگیری نانوسیال

اطلاعات ثبت شده بعد از بکارگیری نانوسیال

 

 

 

آخرین پروژه ها
Tarasht Power Generation Co
South Pars 5th Refinery
Raja Rail Way Transport Co